Disclaimer & privacy statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer, alsmede het privacy statement.

Functioneren van deze website

Horsecheck.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Horsecheck.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Horsecheck.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Inhoud van deze website

Ondanks de constante zorg en aandacht die Horsecheck.nl aan de samenstelling van de website/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Horsecheck.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website/nieuwsbrief.

Externe websites

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, heeft Horsecheck.nl echter geen invloed op informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op de website/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Horsecheck.nl , welke geen eigendom zijn van Horsecheck.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel Horsecheck.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, heeft zij geen invloed op de inhoud en het functioneren daarvan, noch op de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Persoonsgegevens

Alle gegevens die je verstrekt, worden door Horsecheck.nl strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Horsecheck.nl zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen jouw computer of de bestanden op jouw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om jouw computer te herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om je op andere websites dan deze voor jou relevante reclame te tonen. Je kunt zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Horsecheck.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Horsecheck.nl kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.